Xarxa d’aigua per a l’extinció d’incendis

Xarxa d’aigua per a l’extinció d’incendis

Al llarg de la instalació hi ha 5 hidrants i 10 BIES. A l’interior del túnel hi ha mànegues cada 100 metres, cobrint tota la longitud del traçat del túnel.

Disposem d’un sistema de bombes: Jockey dièsel i una elèctrica.

A la boca Oest (costat Grau) hi ha dos dipòsits de 30 metres cúbics cadascun. Alimenten una tuberia que està en càrrega permanentment al llarg del túnel. Perquè l’aigua no es congeli hi ha una programació amb la que, si la temperatura descendeix dels +2ºC s’obre l’extrem Est (costat Pas) mitjançant l’electrovàlvula, forçant la circulació de l’aigua. Un cop que ha finalitzat la purga tanca el sistema perquè es torni a omplir la tuberia amb aigua a més temperatura...