Organització

President

Sr. Juan Ignacio HORNO NIETO Enginyer de Camins, Canals i Ports

Equip directiu

Director Tècnic

Sr. Fernando PIJOAN JIMENEZ Enginyer de Camins, Canals i Ports

Directora d’Explotació

Sra. Raquel GONZÁLEZ DÍAZ Llicenciada en Geologia

Directora d’Administració i Finances

Sra. Sandra SEGURA FERNÁNDEZ Llicenciada en administració d’Empreses