Responsabilitat Social Corporativa

El compromís social del Túnel d’Envalira es desenvolupa en dos sentits:

RSC Interna

Proporcionar als nostres treballadors unes condicions de treball, en el marc del pacte mundial de les Nacions Unides, que permeten conciliar la vida laboral i familiar, i promou la seva formació i promoció.

RSC Externa

Túnel d’Envalira té molt clar quina és la seva funció social: la connectivitat, la seguretat, l’enllaç i el servei. Per aquesta raó, una part dels seus beneficis es reinverteixen amb la finalitat de donar una resposta sostenible, coherent amb el sentit de l’organització.