Medi ambient

Túnel d’Envalira està compromès amb el medi ambient. Certificat ISO 14001.

El respecte pel medi ambient i la conservació del medi natural han sigut des de l’origen de la concessió del Túnel d’Envalira un dels aspectes que més s’han tingut en consideració.

Abans de l’inici de les obres, durant les mateixes i ja amb la via en explotació, s’han realitzat accions de regeneració i control del medi natural, entre les que es pot destacar:

  • La zona d’intervenció s’ha reduït al màxim. S‘han mantingut, tant com ha estat possible, els camins naturals.
  • S’han controlat de manera molt estricta les tales per garantir el màxim respecte pel medi.
  • S’ha estudiat cada desmuntatge individualment per a preservar al màxim les masses d’arbres.
  • En totes les operacions s’han evitat les zones i les èpoques de reproducció de la fauna per afavorir la seva permanència en aquest lloc.
  • Finalment però, com a mesura més important, s’han fet hidrosembres en tots els talussos on la qualitat del terra ho permitia. 

 

Per garantir el perfecte estat de la Concessión tant pel que fa a seguretat com pel que fa a la seva integració al medi natural, es realtizen diferents actuacions:

  • Ajardinament, poda, sega i cura de la vegetació replantada, així com la de les plantes ornamentals, en un cicle anual que les manté en un estat òptim.
  • Periòdicament s’examinen totes les tanques per garantir la inaccessibilitat dels animals a les zones de circulació.
  • S’han replantat arbres en els llocs convenients, per complementar la reposició natural de la zona.
  • En l’època estival, es procedeix al reg de les zones ajardinades i de massa forestal en procés de consolidació.