Informació corporativa

L’abans i el després del Túnel

Abans de la construcció del Túnel d'Envalira només hi havia una via de comunicació entre el Principat d'Andorra i el Sud de França; aquesta via transcorre pel Port d'Envalira que té un traçat molt sinuós amb pendents de més del 8% amb una altitud màxima sobre el nivell del mar de 2.408 metres.

La necessitat de reforçar els vincles amb França i oferir noves solucions de comunicació a la població del Pas de la Casa té història. Durant els anys 50 ja es parlava d´aquest doble objectiu a Andorra i l´any 1963 es convocava a concurs l´avantprojecte del Túnel d´Envalira.

Estudis, investigacions, diferents propostes i negociacions van anar succeïnt durant anys fins que l'1 de juny de 1999 les empreses FCC i NECSO van començar els treballs de construcció del túnel pel costat de Grau Roig i el 2 d'agost del mateix any pel costat del Pas de la Casa.

Des de llavors, s'han desenvolupat projectes de millora de les instal·lacions amb l'objectiu d'adequar-les a les noves recomanacions en matèria de seguretat.

Avui, amb el Túnel d'Envalira ja podem parlar d'una nova via de comunicació que implica més fluïdesa, seguretat viària i temps. A més, les comunicacions entre el Pas de la Casa i la resta del Principat són permanents.

Dades i fets rellevants

 • 1963 - Es convoca a concurs l’avantprojecte del Túnel d’Envalira. Surten guanyadors els enginyers francesos Semet i Phillip.
 • 1967 - El Co-príncep d’Andorra, Charles De Gaulle, manifesta la necessitat de la construcció del Túnel d’Envalira.
 • 1968 - El Govern francès elabora un estudi preliminar titulat "Liaison routière permanente entre l'Andorre et la France".
 • 1979 - Es celebra una reunió a París en la que es pren la iniciativa d’estudiar la possible realització de l’obra.
 • 1983 - El Govern andorrà adjudica el primer estudi tècnic-econòmic d’aquesta via de comunicació.
 • 1985 – S’aprova el traçat entre Grau Roig i el Pas de la Casa.
 • 1992 - Es redacta per encàrrec de la conselleria de Serveis Públics d’Andorra el "Projecte del Túnel d’Envalira i accessos. Avantprojecte de detall".
 • 1995 - El Consell General aprova el sistema de construcció, explotació i manteniment del Túnel d’Envalira mitjançant una concessió administrativa.
 • 1997 – S’adjudica provisionalment la concessió al grup format per les empreses CUBIERTAS, ENTRECANALES, FCC, BANCA REIG i BBV.
 • 1998 - El Consell General aprova la "Llei per a la construcció del Túnel d’Envalira mitjançant concessión administrativa" i el Govern decreta l’adjudicació definitiva de la concessió.
  • 28 de setembre: Es constitueix la societat “Túnel d'Envalira, S.A.”.
  • 2 d’octubre: Es signa el contracte de concessió.
 • 1999 - El Govern aprova el projecte "Túnel d’Envalira i accessos. Projecte constructiu bàsic" presentat per la societat concessionària.
  • 1 de juny: Inici de les obres de construcció del túnel.
 • 2002 - 26 de setembre : Inauguració del túnel i obertura al tràfic.
 • 2012 - Amb data 7 de desembre del 2012 es posa en servei la Galeria de serveis i evacuació pe a donar compliment a la directiva europea 2004/54/CE amb la finalitat de millorar la seguretat i la funcionalitat del Túnel d’Envalira.
 • 2016 - Es finalitzen les obres de la nova rotonda entre la boca Est del túnel i el viaducte a sobre del riu Arièje.
 • 2012-2020 - Entre els anys 2012 i el mes de març de 2020 el Túnel d’Envalira va ser gestionat per Globalvia.
  • El 4 de març de 2020 Globalvia completa l’operació de desinversió de la participació que mantenia al Túnel d’Envalira.
   La societat és adquirida per un grup d’inversors privats amb el recolzament financer del banc Crèdit Andorrà. Túnel d’Envalira disposa d’un mètode de treball i de procediments per desenvolupar la seva activitat de manera responsable desenvolupant i implementant un Sistema Integrat de Gestió. Túnel d’Envalira està gestionat i dirigit des d’Andorra. .