Tarifes

En la següent taula tens una relació de les tarifes del Túnel segons el tipus de vehicle.
classe 1
classe 1

Vehicles lleugers (vehicles + remolc). Fins a 2 metres d’alçada i fins a 3,5 tones de pes màxim autoritzat

7.80€

classe 2
classe 2

Vehicles intermedis (furgonetes, vehicles + remorc) Alçada entre 2 i 3 metres i fins a 3,5 tones de pes màxim autoritzat

13.70€

classe 3
classe 3

Vehicles pesants i autocars. Més de 3 md’alçada o més de 3,5 T de pes màxim autoritzat, i 2 eixos

15.70€

classe 4
classe 4

Vehicles pesants i autocars. Més de 3 metres d’alçada o més de 3,5 tones de pes màxim autoritzat i més de dos eixos

19.60€

classe 5
classe 5

Vehicles de 2 o 3 rodes (motos, sidecars)

4,70€

Suplement
Suplement

Suplement mercaderies perilloses.

10,00€

4,5% d’I.G.I. inclòs