Ventilació semitransversal reversible

Ventilació semitransversal reversible

Aquest sistema ha obligat a dissenyar complexes sistemes de seguretat. Inclou un sistema integral de comunicacions amb seu a l’edifici de Control a través de sensors.

  • La ventilació es realitza a través d’un conducte de ventilació que permet el pas d’aire fresc o l’extracció de fums, per això disposa d’una llosa a la part superior de la secció (fals sostre).
  • El túnel està sectoritzat en dos cantons separats físicament per una paret cap a la meitat del fals sotre. A cada cantó hi ha dos ventiladors.
  • En el fals sostre, cada 50 metres hi ha uns exutoris de 2 metres quadrats que tenen tres posicions: oberta, tancada i intermitja, per on s’impulsaria l’aire o s’extreuria el fum.