Sistema d’energia

Sistema d’energia

La concessió disposa de dos connexions de serveis elèctrics independents (del costat de Grau Roig: FEDA i del costat del Pas de la Casa: SERCENSA) que alimenten els centres de transformació. Disposa de 4 grups electrògens i de sistemes d’alimentació ininterrompuda per SAI que garanteixen el subministrament d’electricitat i el funcionament dels sistemes de senyalització i de seguretat.