Galeria d’evacuació

Galeria d’evacuació

L’any 2013 entra en servei la galeria de serveis i d’evacuació per complir amb la directiva europea 2004/54/CE. Va ser construida paralel·la al traçat del túnel principal a la testera Nord amb boques a les dos valls, a Grau Roig i al Pas de la Casa. Disposa d’11 galeries d’interconnexió cada 250 metres aproximadament.

S’accedeix mitjançant cambres pressuritzades equipades amb portes de seguretat.

Disposen de pals SOS, càmeres i megafonia.