Centre de Control

Centre de Control

Permet, de manera centralitzada, el comandament, la regulació i el control informatitzat de l’estat de totes les instal·lacions de la concessió. El Centre de Control disposa d’un operador i cap de torn 24h/365 dies. Aquestes persones s’encarreguen de supervisar i controlar els sistemes que gestionen el funcionament del túnel així com de gestionar les incidències vials.