Sistemes de senyalització

Sistemes de senyalització

El sistema de senyalització permet en tot moment informar l’usuari de l’estat de la carretera, de la velocitat màxima de circulació, del tancament d’un carril…

Disposem de:

  • Semàfors
  • Senyals variables de velocitat
  • Senyals variables Aspa/fletxa
  • Senyal de gel
  • Panells de missatgeria variable