Pilots lluminosos d’orientació

Pilots lluminosos d’orientació

El túnel consta d’un balisament ancorat en les testeres, en els dos carrils de la marxa i que serveix com a guia pels usuaris del túnel.