Pals SOS

Pals SOS
2 SOS exteriors i 11 interiors (situats a l’entrada de les galeries d’evacuació), situats a les entrades de les galeries de connexió i 3 als sobreamples sud. Aproximadament cada 200 m. A l’interior hi ha 1 extintor de pols. A part, a dins de les 11 galeries de connexió existeixen altres pals SOS amb dos extintors més.