Megafonia

Megafonia

Per transmetre als usuaris del túnel instruccions que els ajudin a resoldre les possibles situacions de perill hi ha un total de 72 megàfons col·locats cada 40 metres.