Cobertura de telefonia mòbil i difusió de radio

Cobertura de telefonia mòbil i difusió de radio

Disposem de cobertura de telefonia i de la difusió per ràdio de la freqüència de ràdio Andorra 94,2 ràdio FM.

A través de la freqüència de ràdio és possible emetre avisos d’alerta a l’interior del túnel. Si es dóna aquesta circumstància, l’emissió de la freqüència es talla i es pot enviar un missatge d’emergència que s’escoltaria a través de l’equip de ràdio del vehicle.